1448856401_4f1bda18726739c4a9385714e9c758e7617a422b.jpg

Ngân Lượng 500.000 VND

Đăng kí đổi điểm từ ngày 26 tháng n tới ngày 25 tháng n+1

XÁC NHẬN ĐỔI ĐIỂM
Dừng việc xác nhận đổi điểm bằng điện thoại vào ngày 30 hoặc 31 tháng n+1

THỜI GIAN THANH TOÁN
Nhận tiền vào tài khoản Ngân Lượng vào ngày 06 tháng n+2

Lưu ý:
_Vui lòng đăng ký tài khoản tại nganluong.vn trước khi đăng ký đổi thưởng sang Ngân Lượng. Nếu đến ngày thanh toán vẫn chưa đăng ký, điểm sẽ được hoàn trả lại tài khoản của thành viên tại Reward Center.
_Thành viên cần đăng ký tài khoản Ngân lượng của cá nhân mình, không sử dụng chung tài khoản với người khác. Nếu đăng ký sử dụng chung tài khoản, mọi vấn đề liên quan đến việc tranh chấp quyền lợi cá nhân trong quá trình thanh toán đổi thưởng sang Ngân lượng sẽ không được BQT Reward Center hỗ trợ giải quyết.
_Reward Center không nhận bất cứ khiếu nại nào sau 2 tháng kể từ ngày cung cấp số thẻ cào hay chuyển đổi ngân lượng.
_Nếu ngày thanh toán đổi thưởng đã thông báo trùng với ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày Lễ, Tết mà BQT Reward Center không làm việc thì yêu cầu đổi thưởng sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo.

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

5000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 42582

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 99327

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 28556

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 12347

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 16288

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7195

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 21634

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 8254

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 15935

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 10763

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 8927

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 11214

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 45250

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 18117

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 10637

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 7088

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 7488

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 8391

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 5439

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 9283

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 6572

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà