1437707106_8138f828e1d7559b0cda8778273a75f657489ebc.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

5000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 25924

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 63471

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 19807

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 9735

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 13729

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6124

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 14583

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 6503

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 14539

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7395

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9578

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 28246

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 11000

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 8014

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 10652

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4617

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 5881

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7195

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4337

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 7897

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 5194

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà