1437636878_f6a2c91aa01b2d1f0d75a0f3dce6d555908d7499.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

500 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 31115

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 74072

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 10775

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 14906

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6551

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 17916

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 7279

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 15192

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9986

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 8112

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 10143

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 33437

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 12789

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 8859

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 11998

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 5308

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 6395

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7622

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4747

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 8322

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 5698

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà