1437707127_88b4b5e5010c81da1bac47f3569258b6e9ea09ef.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n => Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.
ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1 => Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

2000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 32780

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 77623

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 23571

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 11124

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 15247

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6718

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 18752

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 7543

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 15435

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 10232

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 10365

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 13694

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 9161

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 12516

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 5661

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 6638

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7809

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4941

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 8518

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 5913

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà