1437707127_88b4b5e5010c81da1bac47f3569258b6e9ea09ef.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n => Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.
ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1 => Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

2000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 28747

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 69221

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 21399

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 10365

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 14458

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6341

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 16539

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 6949

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 14943

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9798

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 9873

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 30771

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 11903

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 8454

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 11337

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4991

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 6142

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7399

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4546

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 8112

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 5438

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà