1437707083_c029f56ef6d1e7a6f2d87d523b41554ef78bfabc.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

5000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 26983

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 65829

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 20389

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 9969

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 14031

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 6195

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 15396

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 6676

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9666

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7522

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 9682

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 29227

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 11310

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 8192

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 10908

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 4758

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 5977

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 7276

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 4417

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 7974

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 5298

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà