1437707063_81701307db8332906458b00733af68efcdd0bf8a.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

2000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 38636

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 90470

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 26460

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 11827

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 15947

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 7023

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 20595

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 15787

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 10583

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 8757

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 10864

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 39817

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 16434

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 10007

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 13751

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 6536

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 7139

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 8185

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 5266

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 8975

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 6340

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà