1437706898_7e8c0a8a2dda1dfb14f833f864325cdb5354cc66.jpg

CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 200

ĐỢT 1:
Ngày 11 tới 25 tháng n

Nhận thẻ cào vào ngày 06 tháng n+1 qua email đăng kí.


ĐỢT 2:
Ngày 26 tháng n tới ngày 10 tháng n+1

Nhận thẻ cào vào ngày 20 tháng n+1 qua email đăng kí.
 

Số điểm tối thiểu để đổi thưởng: 500 điểm (tương đương 50.000 VND)

Số điểm đổi tối đa trong 1 tháng: 5.000 điểm (tương đương 500.000 VND)

2000 điểm Đổi quà

Sản phẩm liên quan

 • 42582

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 99325

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 50

  500 điểm Đổi quà
 • 28555

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 50

  500 điểm Đổi quà
 • 12346

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 16288

  CARD ĐIỆN THOẠI MOBIFONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 21633

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 8254

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 15935

  CARD ĐIỆN THOẠI VIETTEL 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 10762

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 500

  5000 điểm Đổi quà
 • 8927

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 200

  2000 điểm Đổi quà
 • 11214

  CARD ĐIỆN THOẠI VINAPHONE 100

  1000 điểm Đổi quà
 • 45245

  Ngân Lượng 50.000 VND

  500 điểm Đổi quà
 • 18117

  Ngân Lượng 100.000 VND

  1000 điểm Đổi quà
 • 10637

  Ngân Lượng 200.000 VND

  2000 điểm Đổi quà
 • 14494

  Ngân Lượng 500.000 VND

  5000 điểm Đổi quà
 • 7088

  Ngân Lượng 150.000 VND

  1500 điểm Đổi quà
 • 7488

  Ngân Lượng 250.000 VND

  2500 điểm Đổi quà
 • 8391

  Ngân Lượng 350.000 VND

  3500 điểm Đổi quà
 • 5438

  Ngân Lượng 450.000 VND

  4500 điểm Đổi quà
 • 9283

  Ngân Lượng 300.000 VND

  3000 điểm Đổi quà
 • 6572

  Ngân Lượng 400.000 VND

  4000 điểm Đổi quà