Lưu ý:
Khi bạn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu, chúng tôi sẽ xác nhận và cộng điểm vào tài khoản của bạn tại Reward Center dựa trên kết quả mà đối tác xét duyệt.

Điểm số sẽ được cộng trong vòng từ 30 đến 45 ngày sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Thành viên cần click Nhận nhiệm vụ để chuyển sang trang liên kết.

Nếu bạn không click Nhận nhiệm vụ và giữ trang liên kết để làm nhiệm vụ mà vào trực tiếp (không thông qua Reward Center) thì hệ thống sẽ không ghi nhận được kết quả.

Nhiệm vụ tại Vinaresearch.net

Phần thưởng: 60 điểm

Mô tả:

Vinaresearch.net là trang web nghiên cứu thị trường trực tuyến và còn được biết đến như là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 10 điểm và có cơ hội nhận thêm 50 điểm nếu người mà bạn giới thiệu đạt 100 điểm tại Vinaresearch.

Hãy hoàn thành nhiệm vụ này để nhận điểm:

1. Đăng ký mới hoặc sử dụng tài khoản có sẵn của bạn để đăng nhập vào trang Vinaresearch.net
2. Gửi email mời bạn bè tham gia Vinaresearch
3. Nhận điểm sau khi bạn bè của bạn hoàn tất đăng ký thông tin hợp lệ

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng email và mật khẩu của Reward Center và Remo!-Job để đăng nhập vào Vinaresearch.net. Điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn tại Vinaresearch.net.